Loading: %

Dành cho doanh nghiệp

Nhân viên có thể đăng ký khám thêm dịch vụ khác tại chổ hay không?
Nhân viên có thể đăng ký khám thêm dịch vụ khác tại chổ hay không?

Trong quá trình khám sức khỏe doanh nghiệp, nhân viên có thể đăng ký khám thêm dịch vụ y tế khác như sau.

1. Đối với các dịch vụ xét nghiệm máu và nước tiểu: Nhân viên đăng ký xét nghiệm thêm tại quầy/bàn dịch vụ. Việc này áp dụng cho tất cả các danh mục khám mà bệnh viện có thể thực hiện. Nhân viên sẽ tự chi trả thêm phần chi phí này 

2. Đối với các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh

  • Khám nội viện: Nhân viên đăng ký xét nghiệm thêm tại quầy/bàn dịch vụ. Việc này áp dụng cho tất cả các danh mục khám mà bệnh viện có thể thực hiện. Nhân viên sẽ tự chi trả thêm phần chi phí này 
  • Khám ngoại viện: Nhân viên chỉ có thể đăng ký khám thêm đối với các danh mục kỹ thuật được thực hiện bởi các trang thiết bị y tế mà đoàn khám mang theo. Nhân viên sẽ tự chi trả thêm phần chi phí này

Bệnh viện TWG - Sản nhi Long An luôn tạo điều kiện cho tất cả các nhân viên công ty được thực hiện nhiều dịch vụ nhất có thể trong cùng một lần đi khám sức khỏe. Đối với các trường hợp đăng ký thêm nhưng do công ty chi trả, nhân viên cần đăng ký và thông báo và được sự chấp thuận của bộ phận nhân sự của công ty mình.

Xem thêm