Loading: %
THS. BS. CKII Phạm Tường Linh

THS. BS. CKII Phạm Tường Linh

  • Bác sĩ Y khoa hệ Sản - Trường Đại học Y Dược TPHCM.
  • Bác sĩ Sơ bộ Gây mê hồi sức - Trường Đại học Y Dược TPHCM.
  • Thạc sĩ Gây mê hồi sức - Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM.
  • BS. CKI Gây mê hồi sức - Trường Đại học Y Dược TPHCM.
  • BS. CKII Gây mê hồi sức - Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Thông tin đánh giá

  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
1. Vui lòng đánh giá bác sĩ theo số sao
2. Thông tin
3. Anh/Chị góp ý cho bác sĩ

Liên hệ bệnh viện để được tư vấn