Loading: %

Bộ xét nghiệm sức khoẻ toàn diện

Nhằm đảm bảo khách hàng dể hình dùng và sử dụng nhanh các dịch vụ xét nghiệm thường quy nhưng rất cần thiết, Khoa xét nghiệm Bệnh viện TWG - Sản Nhi Long An đưa ra danh sách các danh mục xét nghiệm này như sau:

 

Liên hệ bệnh viện để được tư vấn